როგორ შევამოწმოთ მიღწევები

Სარჩევი:

როგორ შევამოწმოთ მიღწევები
როგორ შევამოწმოთ მიღწევები

ვიდეო: როგორ შევამოწმოთ მიღწევები

ვიდეო: როგორ შევამოწმოთ მიღწევები
ვიდეო: როგორ შევამოწმოთ მეორადი ვიდეობარათი 2023, მაისი
Anonim

ორგანიზაციებს შორის ხელშეკრულებები ზოგჯერ ითვალისწინებს წინასწარ გადახდას. წინასწარი გადახდის ძირითადი მიზანია ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფა. ყველაზე ხშირად, თანხა შეადგენს მთლიანი თანხის 30-50% -ს, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც წინასწარი გადახდა 100% -ს აღწევს.

როგორ შევამოწმოთ მიღწევები
როგორ შევამოწმოთ მიღწევები

ინსტრუქციები

Ნაბიჯი 1

ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას გახსოვდეთ, რომ არსებობს გარკვეული სიტუაციები, რომელთა წინასწარი გადახდა გაწერილია რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობაში. მაგალითად, ფედერალური სამშენებლო მოედანზე საკონტრაქტო სამუშაოსთვის წინასწარი გადასახადი აღემატება მითითებულ ობიექტში მთლიანი ინვესტიციის 30% -ს.

ნაბიჯი 2

თუ პროდუქციის გამყიდველი, რომელმაც მიიღო გარკვეული თანხის წინასწარი გადახდა, შეთანხმებულ ვადაში არ შეასრულებს საქონლის გადაცემასთან დაკავშირებულ თავის ვალდებულებებს, მყიდველს შეუძლია კანონიერად მოითხოვოს წინასწარი გადახდის თანხის სრულად ან დაბრუნება გამყიდველის მიერ არ გაყიდული გადახდილი საქონლის დაბრუნება.

ნაბიჯი 3

ბუღალტრული აღრიცხვის დროს შეადგინეთ წინასწარი გადახდები ბალანსის ანგარიშებზე, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია გადაზიდული პროდუქციის ანგარიშსწორებასთან. წინასწარი გადახდების სწორი აღრიცხვისთვის, ბალანსის ანგარიშების გარდა, გახსენით საბუღალტრო ქვეანგარიშები. მაგალითად, მომწოდებლებზე გაცემული თანხების აღრიცხვისთვის, 62 ბალანსის ანგარიშზე დამატებით გახსენით ქვეანგარიშის”გაცემული ავანსების გაანგარიშებები”.

ნაბიჯი 4

ბუღალტრული აღრიცხვის შედგენისას აისახეთ ეს სიტუაცია შემდეგნაირად:

სადებეტო ანგარიში 62 საკრედიტო ანგარიში 51 ქვეანგარიშის "გაცემული ავანსების ანგარიშსწორება"

ნაბიჯი 5

ბუღალტრულ აღრიცხვაში მიღებული წინასწარი გადასახდელებისათვის გააკეთეთ შემდეგი ჩანაწერი:

ანგარიშის სადებეტო 51 საკრედიტო ანგარიში 76 ქვეანგარიშის "მიღებული ავანსების გაანგარიშება"

ნაბიჯი 6

ზოგჯერ ხდება ისე, რომ მხარეები გადაწყვეტენ ხელშეკრულების შეწყვეტას. ამ შემთხვევაში გამყიდველის მიერ მიღებული წინასწარი გადახდა უნდა დაუბრუნდეს სრულად. შესრულებული გადახდის ანაზღაურება უნდა აისახოს სადებეტო 91 და კრედიტის 60 ანგარიშსწორებით "გადახდილი ავანსის დაბრუნება".

ნაბიჯი 7

შეამოწმეთ ავანსები იმ პერიოდებისთვის, რომლებშიც მოხდა ანგარიშსწორება ანგარიშსწორების ანგარიშებში პარტნიორებთან და მყიდველებთან, აგრეთვე ავანსზე დღგ-ს სწორად გაანგარიშება, გამოიყენეთ პროგრამული უზრუნველყოფა, მაგალითად, 1C.

პოპულარული თემა