როგორ გავზარდოთ აქტივების ანაზღაურება

Სარჩევი:

როგორ გავზარდოთ აქტივების ანაზღაურება
როგორ გავზარდოთ აქტივების ანაზღაურება

ვიდეო: როგორ გავზარდოთ აქტივების ანაზღაურება

ვიდეო: როგორ გავზარდოთ აქტივების ანაზღაურება
ვიდეო: როგორ გავზარდოთ ხელფასი, 21 საუკეთესო რჩევა - დავით კენჭაძე 2023, მაისი
Anonim

თავიანთი საქმიანობის წარმატებით განხორციელებისათვის საწარმოებს უნდა ჰქონდეთ მატერიალური პირობები და წარმოების აუცილებელი საშუალებები, რომლებიც წარმოების ძალების განვითარების ძირითადი ელემენტია. წარმოების საშუალებები იყოფა შრომის საგნებად და საშუალებებად. ეს კომპონენტები საბაზრო ეკონომიკაში მოქმედებს წარმოების სახსრების სახით, რაც უზრუნველყოფს პროდუქციის უწყვეტ პროცესს, პროდუქციის მარკეტინგს და სოციალური სფეროს განვითარებას.

როგორ გავზარდოთ აქტივების ანაზღაურება
როგორ გავზარდოთ აქტივების ანაზღაურება

Ეს აუცილებელია

ზომების მთელი რიგის მიღება

ინსტრუქციები

Ნაბიჯი 1

საწარმოთა უმეტესობას აქვს ძირითადი საშუალებები, რაც მთლიანი ქონების 50% -ის ტოლია. შესაბამისად, საქმიანობის საფუძველია ძირითადი არაპროდუქციული და საწარმოო აქტივები, რომლებიც შედგება აღჭურვილობისგან, შენობებისა და სხვა საშუალებებისაგან. ამ სახსრების ეფექტური გამოყენება ხელს უწყობს ტექნიკური და ეკონომიკური ინდიკატორების გაუმჯობესებას, მათ შორის პროდუქციის მოცულობის ზრდას, თვითღირებულების შემცირებას, მის წარმოებაში შრომის შეტანას და მოგების ზრდას.

ნაბიჯი 2

ძირითადი საშუალებების გაუმჯობესება, ბრუნვის დროის შემცირება, დროული განახლება და უწყვეტი ზრდა თან ახლავს საბაზრო ეკონომიკას. აქტივების დაბრუნების მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად განსხვავდება, თუ ორგანიზაცია წარმატებით მუშაობს, იზრდება. ამავდროულად, ძირითადი საშუალებების ღირებულების და ამორტიზაციის გარდა, სხვა ფაქტორებმა შეიძლება გავლენა იქონიოს აქტივების დაბრუნებაზე: აღჭურვილობის მოდერნიზაცია, ტექნოლოგიური აღჭურვილობის სტრუქტურის შეცვლა, მოწყობილობების კაპიტალური რემონტი, არაწარმოების თანაფარდობის ცვლილება. და წარმოების აქტივები, წარმოების მოცულობისა და წარმოების მოცულობის ცვლილება ბაზრის ფაქტორების გავლენის გამო …

ნაბიჯი 3

კაპიტალის პროდუქტიულობა ხასიათდება საკმაოდ მაღალი ცვალებადობით, შესაბამისად, ჩამოთვლილ ფაქტორებს პირდაპირი გავლენა აქვთ არასაწარმოო პროცესზე.

ნაბიჯი 4

აქტივების დაბრუნების გასაზრდელად უნდა გაატაროთ გარკვეული ზომები:

გამოიყენეთ ახალი ტექნიკა მოძველებული მოდელების ნაცვლად;

ნაბიჯი 5

გაყიდოს აღჭურვილობა, რომელიც იშვიათად გამოიყენება მუშაობის განმავლობაში ან საერთოდ არ გამოიყენება;

ნაბიჯი 6

ძირითადი აღჭურვილობის წილის გაზრდა, რაც გამოიწვევს ძირითადი საშუალებების სტრუქტურის შეცვლას;

ნაბიჯი 7

მორიგეობის რაოდენობის გაზრდა, წარმოების შეჩერების აღმოფხვრა, რაც იწვევს მანქანების დროის გამოყენების სიჩქარის ზრდას;

ნაბიჯი 8

მთლიანი წარმოების ეფექტურობის გაუმჯობესება შრომის პროდუქტიულობის გაზრდით და დამხმარე სახსრების აღმოფხვრით;

ნაბიჯი 9

გადადით იმ პროდუქციის წარმოებაზე, რომლებსაც აქვთ დამატებითი ღირებულების მაღალი დონე.

ნაბიჯი 10

სამრეწველო საწარმოებში ყველაზე ხშირად გამოიყენება კაპიტალის პროდუქტიულობის ღირებულების ინდიკატორი, რომელიც ახასიათებს პროდუქციის გამომუშავებას.

პოპულარული თემა