როგორ გაუმკლავდეთ საბანკო სესხს კრიზისში

Სარჩევი:

როგორ გაუმკლავდეთ საბანკო სესხს კრიზისში
როგორ გაუმკლავდეთ საბანკო სესხს კრიზისში
ვიდეო: როგორ გაუმკლავდეთ საბანკო სესხს კრიზისში
ვიდეო: როგორ ვისარგებლოთ სესხის სუბსიდირების პროგრამით “პროკრედიტ ბანკში”? 2023, თებერვალი
Anonim

ბანკთან სასესხო ხელშეკრულების ხელმოწერით, ადამიანები იმედოვნებენ, რომ მათ რეგულარულად შეეძლებათ ვალების გადახდა. მაგრამ ფინანსური სტაბილურობა მხოლოდ იმედებსა და სურვილებზე არ არის დამოკიდებული. თუ სიტუაცია მკვეთრად შეიცვალა, შემოსავლის წყაროები შემცირდა ან საერთოდ გაქრა, ერთი კითხვა რჩება: რა უნდა გააკეთოს საბანკო სესხთან?

როგორ გაუმკლავდეთ საბანკო სესხს კრიზისში
როგორ გაუმკლავდეთ საბანკო სესხს კრიზისში

ინსტრუქციები

Ნაბიჯი 1

მოქმედების რამდენიმე შესაძლო კურსი არსებობს. თითოეულ მათგანს აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. სესხის და პროცენტის დაფარვა შეგიძლიათ ვადაზე ადრე, სხვა ბანკიდან სესხის აღებით უფრო მიმზიდველი პირობებით. მაგრამ თუ მომავალში ფინანსური მდგომარეობის გათანაბრების პერსპექტივა არ არის, მეორე ბანკში სესხიც დამოკლეს მახვილივით მოგეკიდებათ.

ნაბიჯი 2

უფრო ადვილია ბანკთან მოლაპარაკება. არ დაემალოთ თანამშრომლებს, მოდით შეხვედრაზე, განიხილეთ სესხის დაფარვის შესაძლო გზები. ბანკს შეუძლია ვალის რესტრუქტურიზაცია, დაფარვის ვადის გახანგრძლივება, საპროცენტო განაკვეთის შემცირება, შეფერხებებისთვის არ გამოიყენოს (ან გააუქმოს არსებული) ჯარიმები. გახსოვდეთ, რომ ბანკს სჯობს თქვენგან რამე მიიღოს, ვიდრე საერთოდ არაფერი.

ნაბიჯი 3

თუ ხელშეკრულება ვერ შედგა, ბანკს არ სურს დათმობების გაკეთება, საკითხი კვლავ სასამართლოში რჩება. პროცედურა თავისთავად არ არის სასიამოვნო, ამას დრო და ნერვები სჭირდება და უმეტეს შემთხვევაში, სასამართლო გადაწყვეტილებას იღებს მოსარჩელის სასარგებლოდ (ეს არის ბანკი). მაგრამ ალბათ ეს გზა იქნება ერთადერთი გზა შესვენებისკენ.

ნაბიჯი 4

საცდელი პერიოდის განმავლობაში სესხის პროცენტი და ჯარიმა არ ჩამოიჭრება. სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, სააღსრულებო ფურცელში მითითებული თანხა საბოლოოა. სთხოვეთ სასამართლოს შეამციროს თქვენი დავალიანების ოდენობა, სასამართლოს ამის უფლება აქვს. მიმართეთ თქვენს ფინანსურ გადახდისუუნარობას, აჩვენეთ შემოსავლის სერთიფიკატები, რომ გყავთ შვილები ან თქვენზე დამოკიდებული სხვა პირები, იმის დასამტკიცებლად, რომ ვერ შეძლებთ სესხის მთლიანი თანხის გადახდას.

ნაბიჯი 5

განაჩენის გამოტანის შემდეგ თქვენ მოგიწევთ მანდატურებთან ურთიერთობა. რა თქმა უნდა, მათ უფლება აქვთ აღწერონ, წაართვან და გაყიდონ თქვენი ქონება სესხის დასაფარავად, მაგრამ თუ არაფერი გაგიფორმდებათ, მათ მხოლოდ ის დარჩება, რომ შემოსავლის წყაროებზე გარკვეული პროცენტით დაყადაღება მოახდინონ. რუსული რეალობის გათვალისწინებით, ადამიანთა ოფიციალური ხელფასი ყოველთვის ნაკლებია, ვიდრე რეალური, ამიტომ, თუ მისი 25-50 პროცენტი დაიკავებს, სიცოცხლის ფული კვლავ რჩება.

ნაბიჯი 6

ასევე შეგიძლიათ მოთმინებით დაელოდოთ ხანდაზმულობის ვადის ამოწურვას, რის შემდეგაც ბანკს არ აქვს უფლება მიმართოს სასამართლოს თქვენს წინააღმდეგ სარჩელით. ეს პერიოდი ბოლო გადახდიდან სამი წლის განმავლობაში (ზარი, შეხვედრა ბანკის თანამშრომლებთან) არის. ხანდაზმულობის ვადის ამოწურვის ძირითადი პირობაა ამ პერიოდში ბანკის (ან შემგროვებლებისთვის, რომლებზედაც გადაირიცხა თქვენი ვალი) ნებისმიერი კონტაქტის არარსებობა. და კიდევ ერთი (ნაკლებად სავარაუდო) ვარიანტია ბანკის გაკოტრება. კრედიტორი არ არის, არც ვალი.

პოპულარული თემა