რა არის მეწარმეობა

Სარჩევი:

რა არის მეწარმეობა
რა არის მეწარმეობა

ვიდეო: რა არის მეწარმეობა

ვიდეო: რა არის მეწარმეობა
ვიდეო: რა არის მწვანე მეწარმეობა და ინოვაცია | What is Green Entrepreneurship and Innovation 2023, მარტი
Anonim

მეწარმეობა არის პირადი ინიციატივის ჩვენების გზა, რომელიც გათვლილია სტაბილურ მოგებაზე საკუთარი ბიზნესის ორგანიზების პროცესში. ბიზნესის ორგანიზატორს ეკისრება ყველა შიში და რისკი, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას საქმიანობის განმავლობაში.

რა არის მეწარმეობა
რა არის მეწარმეობა

ინსტრუქციები

Ნაბიჯი 1

მეწარმეობა იყოფა სახელმწიფო და კერძო. პირველი თავისთავად გულისხმობს სხვადასხვა გავლენას საქმიანობის სუბიექტებზე, ხოლო მეორე არის ინდივიდუალური თვითგამოხატვა, რომელიც თავის საქმიანობას წარმართავს სახელმწიფოს მხრიდან ყოველგვარი ჩარევის გარეშე.

ნაბიჯი 2

სამეწარმეო საქმიანობა ექვემდებარება სავალდებულო სახელმწიფო რეგისტრაციას. საკუთარი ბიზნესის ორგანიზების მსურველმა პირმა უნდა დარეგისტრირდეს ფედერალურ საგადასახადო სამსახურში საცხოვრებელ ადგილას. სერტიფიკატის გარეშე საქმიანობის წარმართვის შემთხვევაში, მისი ქმედებები კლასიფიცირდება როგორც უკანონო და იწვევს შესაბამის სასჯელს.

ნაბიჯი 3

ბიზნესის სფერო ფართოა. ეს შეიძლება იყოს წარმოება, მომსახურება ან კომერცია. საქმიანობის ნებისმიერ სფეროში, მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი არის მეწარმე (IE). სწორედ ის რისკავს მის ბიზნესში ჩადებულ ყველა თანხას. რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობის თანახმად, ინდივიდუალური მეწარმე პასუხისმგებელია მთელი თავისი ქონებით ყველა ვალდებულებისთვის.

ნაბიჯი 4

მეწარმეობა არის სფეროების ძიება თვითრეალიზაციისა და ამავდროულად გარკვეული მოგების მისაღწევად. მეწარმეს უნდა ჰქონდეს გარკვეული ხასიათის თვისებები. ამათგან შეიძლება გამოვყოთ: მიზანდასახულობა, საწარმო, ნებისმიერ სიტუაციაში სარგებლის პოვნის უნარი, სიტუაციის ანალიზის უნარი, შრომა, რისკის აღება, გამძლეობა, დარწმუნების უნარი, მუდმივი გაუმჯობესების უნარი და სურვილი.

ნაბიჯი 5

ამ დროისთვის რუსეთში მეწარმეობა ჯერ კიდევ არ არის საკმარისად განვითარებული ფენომენი, რიგი შემაკავებელი ფაქტორების გამო, რომლებიც ხელს უშლის მის სრულფასოვან განვითარებას. ერთ-ერთი მათგანი მთავრობის მხრიდან მხარდაჭერის არარსებობაა. მეწარმემ საკუთარი დანაზოგი უნდა ჩადოს საკუთარ საფრთხეში და განვითარების რისკზე, ან უნდა ჩაირიცხოს ბანკში. სტაბილური განვითარებისათვის საჭიროა სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა, როგორც ეკონომიკურ სფეროში, ასევე პოლიტიკურ და იურიდიულ სფეროებში.

პოპულარული თემა