რა რაოდენობის მაქსიმალური წევრია შპს

Სარჩევი:

რა რაოდენობის მაქსიმალური წევრია შპს
რა რაოდენობის მაქსიმალური წევრია შპს

ვიდეო: რა რაოდენობის მაქსიმალური წევრია შპს

ვიდეო: რა რაოდენობის მაქსიმალური წევრია შპს
ვიდეო: Jab Hum Jawan Honge | Betaab (1983) | Sunny Deol | Amrita Singh | Lata Mangeshkar Hits 2023, მაისი
Anonim

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) ბიზნესის ორგანიზების საკმაოდ მომგებიანი და პოპულარული გზაა. ამ ტიპის ფირმა არა მხოლოდ რუსეთშია გავრცელებული. სხვადასხვა ქვეყანაში, ამ საკითხთან დაკავშირებით კანონმდებლობა მნიშვნელოვნად განსხვავდება.

რა რაოდენობის მაქსიმალური წევრია შპს
რა რაოდენობის მაქსიმალური წევრია შპს

ამ დროისთვის შპს წარმოადგენს ბიზნესის ორგანიზაციის ყველაზე უნივერსალურ ფორმას, რის გამოც დამფუძნებლები ყველაზე ხშირად უპირატესობას ანიჭებენ ბიზნესის ამ კონკრეტულ ტიპს. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება შეიძლება გაერთიანდეს სხვა ბიზნესში, მისი ნაწილი შეიძლება გამოიყოს, როგორც ახალი ცალკე ორგანიზაცია და გადაეცეს სააქციო საზოგადოების სტატუსს. შპს-ს რეგისტრაციის პროცედურა ასევე შედარებით მარტივია.

კანონმდებლობა შპს საკითხებზე

რუსეთის ფედერაციის კანონები საშუალებას იძლევა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას 50-მდე დამფუძნებელი ჰყავდეს. ეს შეიძლება იყოს როგორც რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეები, ასევე სხვა ქვეყნების პირები, აგრეთვე იურიდიული პირები - რუსები ან უცხოელები. შპს შეიძლება დააფუძნოს ერთმა მონაწილემ, თუ ეს არ არის სხვა ბიზნეს კომპანია, რომელსაც აქვს ერთი დამფუძნებელი. სახელმწიფო ხელისუფლება და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები არ შეიძლება იყვნენ ბიზნესის ამ ფორმის დამფუძნებლები.

თუ მონაწილეთა რაოდენობა 50 კაცზე მეტია, ერთი წლის განმავლობაში შპს უნდა გადაკეთდეს საწარმოო კოოპერატივად ან სააქციო საზოგადოებად, ან უნდა შემცირდეს დამფუძნებლების რაოდენობა. თუ ეს ქმედებები დროულად არ შესრულებულა, კალენდარული წლის ამოწურვის შემდეგ, კომპანია ექვემდებარება ლიკვიდაციას სასამართლოში. ასეთ შემთხვევაში, შპს-ს ლიკვიდაციას უფლება აქვს მოსთხოვოს ადგილობრივი და სახელმწიფო მმართველობის ორგანოები, პროკურატურა და ფედერალური საგადასახადო სამსახურის ინსპექცია.

დიდი შპს-ს მენეჯმენტი

მონაწილეთა დიდი რაოდენობა გარკვეულ სირთულეებს წარმოადგენს ძირითადი გადაწყვეტილებების მიღებასთან დაკავშირებით. დამფუძნებლებს უფლება აქვთ მოაწყონ სპეციალური მმართველი ორგანო, რომელიც უზრუნველყოფს ბიზნესის პროცესებზე ზედამხედველობას და კომპანიის მენეჯმენტს. საქმიანობის უწყვეტი კონტროლი მიიღწევა დირექტორთა საბჭოს შექმნით, მენეჯმენტი დაევალა კოლეგიურ ან ერთადერთ აღმასრულებელ ორგანოს (მმართველი საბჭო, დირექტორი). თუ შპს-ს წევრთა რაოდენობა აღემატება 15 ადამიანს, რეკომენდებულია შექმნას აუდიტორული კომისია მმართველ და აღმასრულებელ ორგანოებზე ზედამხედველობის, აგრეთვე ფინანსურ და ეკონომიკურ საქმიანობაზე კონტროლის მიზნით.

რუსეთში რეგისტრაციისას კომპანიების 80% ირჩევს შპს ფორმას, ვინაიდან ინდივიდუალური მეწარმეობისგან განსხვავებით, მართვის ამ ფორმით ისინი რისკავს არა საკუთრებას, არამედ მხოლოდ საწესდებო კაპიტალში არსებულ წილს. ამავდროულად, კაპიტალი თავისთავად იწყება 10,000 რუბლიდან და დასაწყისისთვის საკმარისია თანხის მხოლოდ ნახევრის დეპონირება, დანარჩენის გადახდა ერთი წლის განმავლობაში.

პოპულარული თემა